Periodiek onderhoud installaties

Het goed onderhouden van installaties is belangrijk voor de veiligheid. Je moet altijd weten wanneer een installatie aan vervanging toe is. Bovendien zijn sommige installaties gevoelig voor brandgevaar. Ook hier moeten de risico’s weer goed ingeschat worden.

Zo als zo vaak is een goede voorbereiding het halve werk. Naast veiligheidstraining voor het personeel is een regelmatige inspectie van installaties van groot belang. De elektrotechnische installatie is de schuldige bij de helft van het aantal brandgevallen binnen bedrijven.

Brandrisico verkleinen

De verzekeraars willen dus voorkomen dat dit gebeurt en hebben hogere eisen gesteld ter voorkoming van deze branden. Met dit doel is de NEN 3140 in het leven geroepen. Dit was eigenlijk het begin. Om tegenwoordig de brandrisico’s geheel in beeld te krijgen is speciaal de scope 10 ontwikkeld.

Het vervangt het oude systeem van inspecteren niet, de focus is verlegd naar de zogenaamde risicogebieden binnen de installaties. Het andere verschil is dat de scope 10 gecertificeerd is, bovendien worden de inspecties periodiek uitgevoerd. Verzekeraars dringen hier op aan en als bedrijf kun je er mee aantonen dat je er alles aan doet om de risico’s op brand te verkleinen.

Inspectie

Tijdens de inspectie wordt er gebruik gemaakt van meetmethodes en testen. Daarnaast is er ook sprake van een visuele controle, waarbij foto’s en infrarood opnames worden gebruikt. Door dit alles wordt er inzicht verkregen in de risico’s.

Hoe vaak er een inspectie plaats moet vinden gaat over het algemeen in samenspraak met de verzekeraar. Deze inspectie is daarnaast goed te combineren met de scope 8 en scope 9. Dit dient voornamelijk om de veiligheid van de werknemer te waarborgen.

Wanneer je met een stookinstallatie werkt dan komen er tevens nog milieuregels aan te pas, zoals dit te lezen valt in het activiteitenbesluit van het Rijk. Dit type installatie moet zuinig en veilig werken en daarnaast het milieu zo min mogelijk belasten.

Kwaliteitsstandaard

De kwaliteitsstandaard is vastgelegd binnen de SCIOS certificatieregeling voor inspectie en onderhoud. Dit valt onder scope 1-5. Er wordt begonnen met de Eerste Bijzondere Inspectie, waarin gekeken wordt naar het technisch rendement. Ook wordt de uitstoot gemeten.

Er wordt bij de meting gekeken of de grenswaarden binnen de norm vallen. Net als bij de andere scopes is hier ook sprake van periodieke keuringen. Tijdens periodieke inspecties wordt vooral gekeken naar het onderhoud van de installatie.

De toe- en afvoer van de installaties zijn hierbij net zo belangrijk als de installatie zelf. Het laten meten en goed onderhoud van installaties is een duurzame stap, waarbij je jezelf tevens goed verzekert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *