Veiligheidsmaatregelen werken op ongebruikelijke plaatsen

Waar de ene werknemer een kantoor binnenloopt, trekt de ander een veiligheidsharnas aan om op hoogte te kunnen werken. Een mast, gevel of dak is wel even een andere werkplek dan een kantoorpand. Veel werknemers gaan op dagelijkse basis aan de slag op ongebruikelijke plaatsen voor het uitvoeren van reparaties, onderhoud of reiniging. Dit kan een plek op hoogte zijn, maar ook juist een ondergrondse ruimte zoals een bouwput, riool of pijpleiding. Voor al deze ongebruikelijke werkplekken geldt dat extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Besloten werkplekken

Werken in een ruimte van besloten aard, zoals een riool, liftschacht, silo of kruipruimte brengt gevaren met zich mee. Vanwege het afgesloten karakter van deze locaties is er een risico op zuurstofgebrek. Een werknemer kan ook te maken krijgen met een ruimte die schadelijke stoffen bevat. Daarnaast kunnen water en vocht aanleiding zijn voor het ontstaan van gevaarlijke situaties. Hoe ga je hier als werknemer mee om? Welke maatregelen tref je als je op zo’n locatie aan de slag gaat? En wat doe je als er iets fout dreigt te gaan? Daarvoor kun je een toolbox veilig werken in besloten ruimten volgen.

Veiligheidstoolbox

Veiligheidstrainingen en toolboxen zijn er voor werknemers, maar ook voor opzichters en bijvoorbeeld mensen in een managementpositie. Allereerst richten deze trainingen zich op het inzichtelijk maken van de risico’s die kleven aan het werken in een besloten ruimte. Daarnaast krijg je inzicht in de maatregelen die je treft om zo’n ruimte veilig te betreden. Wat deze trainingen verder doen is het veiligheidsbewustzijn vergroten. Daarnaast kun je speciale trainingen volgen die zich richten op redding en evacuatie.

Werkplekken op hoogte

Het werken in besloten ruimtes brengt de nodige risico’s met zich mee. Hetzelfde geldt voor een heel ander type werkplek. Namelijk locaties op hoogte. In de regel hoef je je hier geen zorgen te maken over verstikkingsgevaar omdat je vaak in de openlucht werkt. Wel is er altijd het gevaar om te vallen. Bijvoorbeeld van een dak, ladder of steiger. Om deze reden zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk voor werken op hoogte. Wettelijk gezien moet dat bij werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter of hoger.

Trainingen

Bij veiligheidsmaatregelen voor werkplekken op hoogte kun je denken aan valbeveiliging. Welke valbeveiliging je nodig hebt, hangt af van de lokale situatie. Iedere werkplek is uniek, dat geldt ook voor locaties op hoogte. Met een risico-inventarisatie, uitgevoerd door expert op dit gebied, krijg je hier zicht op. Daarnaast kun je ook voor werken op hoogte gerichte trainingen volgen. Dit kunnen trainingen zijn die inzetten op veiligheidsbewustzijn, redding en evacuatie of het werken op een specifieke locatie zoals bijvoorbeeld in een mast.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *